Yritys

Asset 2
Vuotta alalla
Projektia
Ammattilaista
MILJ.
Liikevaihto

Maansiirtoliike Hannu Posti aloitti toimintansa 1960-luvulla. Vuosien varrella yritys laajensi puutavara-ajosta maanrakennukseen. Tänä päivänä HVM Infra on tunnettu siitä, että sen monipuolinen kalusto taipuu maanrakentamisen kaikkiin tarpeisiin.

Nykyaikaisen yrityksen toiminta pitää sisällään maanrakennus- ja purkutöitä sekä teräsponttauksia. Hyvä laatu aikaansaadaan koulutetun ja ammattitaitoisen henkilökunnan lisäksi oikeilla välineillä.

Layer-15
Layer-13

Käytössämme on standardin SFS-EN14001:2015 mukainen ympäristöjärjestelmä. Jätteet lajitellaan järjestelmän mukaisesti. Kunnioitamme ympäristöä kaikessa toiminnassamme. Kaikki purku- ja ongelmajätteet hoidetaan asianmukaisesti. Noudatamme viranomaismääräyksiä ja lainsäädäntöä tarkasti. Kalustohankinnoissa kiinnitämme huomiota koneiden päästöarvoihin ja polttoainetalouteen. Kaluston pesuhallin pesuvedet käsitellään hiekan- ja öljynerotuskaivoissa ennen kuin ne päästetään viemäriverkkoon. Kemin Karjalahden toimistokiinteistön rakennustyössä käytettiin energiaa säästäviä ratkaisuja. Kaikki yrityksen rakennukset lämmitetään maa- tai kaukolämmöllä.