Markbyggnadsarbeten

Asset 2
  • Traditionell mark- och grundbyggnation
  • Vägbyggnadsarbeten
  • Hamnbyggnation
  • Muddring
  • Bygge av idrottsplaner

Förutom traditionella mark- och grundbyggnationer kan vi åta oss också vägbyggnationer, hamnbyggnationer, muddringar och idrottsplaner.

Mer information

Harri Posti
Verkställande direktör