Rivningsarbeten

Asset 2
  • Industribyggnader
  • Villor
  • Ayggnader som har tagits ur bruk
  • Asbestarbeten
  • Sortering av byggavfall
  • Broar

Vi utför rivning av betong- och metallkonstruktioner med yrkesskicklighet. Vid offererar stora och små rivningar till både privata- och företagskunder. Våra största objekt är rivning av hela industrianläggningar. Vi är vana vid att arbeta säkert och varsamt på krävande platser. Ändamålsenlig hantering och återvinning av rivningsmaterial är en del av vårt starka kunnande.

Mer information

Harri Posti
Verkställande direktör