Purkamisen kierrätysaste yli 90 prosenttiin

Asset 2

3.2.2022

2021 lähtien seurattujen HV-Maarakennus Oy:n purkukohteiden materiaalien kierrätysaste on saatu reilusti yli 90 prosentin. Ahkeran selvitystyön avulla on pyritty löytämään mahdollisimman monelle materiaalille konkreettisia hyötykäyttökohteita Joissakin tapauksissa, jos haitta-aineita ei huomioida kierrätysaste on ollut jopa 97,5 %.

Hankkeiden ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti päästölaskelmilla.

Otimme käyttöön tämän vuoden alussa Urban Technology-kierrätysmurskan. Uusinta tekniikkaa edustava melu- ja pölyvaimennettu mobiilimurska mahdollistaa betoni- ja tiilimateriaalien murskauksen suoraan purkukohteessa myös kaupunkialueella, jolloin murskattu materiaali voidaan käyttää paikan päällä maarakenteissa. Näin vältetään purkumateriaalin turha kuljettaminen ja saadaan hiilidioksidipäästöt minimoitua.

Murskain alitti myös työmaaolosuhteissa tehdyissä melumittauksissa normaalisti purkutyössä käytettävien kaivu- ja pyöräkoneiden synnyttämät meluarvot.

Laitetaan materiaalit kiertämään!